הכיר בעובדות

תרגומים

הכיר בעובדות

reconnaître les faits