הכיר בטעותו

תרגומים

הכיר בטעותו

admettre son erreur