הכהה העיניים

תרגומים

הכהה העיניים

troubler, aveugler