הכהה העיניים

תרגומים

הכהה העיניים

aveugler, troubler