הכביר מילים

תרגומים

הכביר מילים

pérorer, discourir, disserter