הכביר מילים

תרגומים

הכביר מילים

discourir, disserter, pérorer