הכביד את ליבו

תרגומים

הכביד את ליבו

s'obstiner, s'entêter