היפוכו של דבר

תרגומים

היפוכו של דבר

vice versa, inversement