היכה שורשים

תרגומים

היכה שורשים

prendre racine, s'enraciner