היכה שורשים

תרגומים

היכה שורשים

s'enraciner, prendre racine