היכה שורש

תרגומים

היכה שורש

prendre racine, s'acclimater