היכה על חטא

תרגומים

היכה על חטא

faire son mea culpa