היכה גלים

תרגומים

היכה גלים

retentir, faire sensation