היכה גלים

תרגומים

היכה גלים

faire sensation, retentir