היכה בתדהמה

תרגומים

היכה בתדהמה

sidérer, étonner, stupéfier