היינו הך

תרגומים

היינו הך

(ˈhajnu hax)
adverb
"כאן" ו"פה" הם היינו הך.