היה ללעג ולקלס

תרגומים

היה ללעג ולקלס

être la risée