היה כמרקחת

תרגומים

היה כמרקחת

tempêter, fulminer, pester