היה כמרקחת

תרגומים

היה כמרקחת

fulminer, pester, tempêter