הידבקות )נ)

תרגומים

הידבקות )נ)

contamination, adhérence, infection, collage