היגיע לפת לחם

תרגומים

היגיע לפת לחם

être dans la misère