הטמין מטען חבלה

תרגומים

הטמין מטען חבלה

plastiquer, poser une charge explosive