הטיף מוסר

תרגומים

הטיף מוסר

sermonner, moraliser, faire la morale