הטיל עונש מאסר

תרגומים

הטיל עונש מאסר

condamner à une peine de prison