הטיל מרותו על-

תרגומים

הטיל מרותו על-

exercer une emprise sur