הטיח דברים

תרגומים

הטיח דברים

offenser, outrager, invectiver