החמיץ הזדמנות

תרגומים

החמיץ הזדמנות

manquer le coche, rater l'occasion