החליק את השיער

תרגומים

החליק את השיער

décrêper les cheveux, défriser les cheveux