החיל מס

תרגומים

החיל מס

fiscaliser, imposer, taxer