החיל מס

תרגומים

החיל מס

taxer, fiscaliser, imposer