החזיר לתפקיד

תרגומים

החזיר לתפקיד

réintégrer dans ses fonctions