החזיר לעצמו

תרגומים

החזיר לעצמו

recouvrer, récupérer