החזיק טובה

תרגומים

החזיק טובה

être reconnaissant, savoir gré