החזיק דעה

חיפושים הקשורים ל החזיק דעה: עושק, עסק
תרגומים

החזיק דעה

camper sur ses positions