החווה קידה

תרגומים

החווה קידה

faire une révérence, s'incliner