החדיר לראש

תרגומים

החדיר לראש

imprimer, inculquer