הזיל דמעות

תרגומים

הזיל דמעות

pleurer, verser des larmes