הזדקף

תרגומים

הזדקף

(hizdaˈkef)
verb
present מִזְדַּקֵּף (mizdaˈkef) , future יִזְדַּקֵּף (jizdaˈkef) , infinitive לְהִזְדַּקֵּף (lehizdaˈkef)
החייל הזדקף והצדיע.