הזדעזעות

תרגומים

הזדעזעות

(hizdaʔazeˈʔut)
noun feminine
plural הִזְדַּעַזְעֻיּוֹת (hizdaʔazʔuˈjot)
1. הם הביעו הזדעזעות למראה התאונה.
2. רעידת אדמה היא הזדעזעות של פני הקרקע.