הושלח ארצה

תרגומים

הושלח ארצה

être jeté à terre