הוקיע ברבים

תרגומים

הוקיע ברבים

clouer au pilori, vouer aux gémonies