הוציא צו גירוש

תרגומים

הוציא צו גירוש

lancer un mandat d'expulsion