הוציא מן המחזור

תרגומים

הוציא מן המחזור

retirer de la circulation