הוציא מכלל אפשרות

תרגומים

הוציא מכלל אפשרות

exclure la possibilité