הוציא מחוץ לחוק

תרגומים

הוציא מחוץ לחוק

mettre hors-la-loi