הוציא מהשרוול

תרגומים

הוציא מהשרוול

tirer de sa manche