הוציא לגמלאות

תרגומים

הוציא לגמלאות

mettre à la retraite