הוציא דיבה

תרגומים

הוציא דיבה

dénigrer, diffamer