הוצא מחוץ לחוק

תרגומים

הוצא מחוץ לחוק

être mis hors-la-loi