הופלה לטובה

תרגומים

הופלה לטובה

être avantagé, être favorisé