הועלה על המוקד

תרגומים

הועלה על המוקד

être sacrifié, faire périr par le feu