הוסיף משקל

תרגומים

הוסיף משקל

engraisser, grossir