הוסיף הערה

תרגומים

הוסיף הערה

annoter, apostiller