הולך וגובר

תרגומים

הולך וגובר

s'accentuer, se renforcer