הוכתר בהצלחה

תרגומים

הוכתר בהצלחה

être réussi, être couronné de succès