הוכיח את עצמו

תרגומים

הוכיח את עצמו

faire ses preuves